Welkom de Loopbaanschool Begroting Actueel Denktank Contact en bestellen
Welkom
Als we vandaag opnieuw mochten beginnen met een vmbo-school, hoe zou deze school er dan uitzien? Deze vraag stelden we ons, toen we in de zomer van 2009 voor het eerst bij elkaar kwamen. Na veertien bijeenkomsten was daar de Loopbaanschool: een school bedacht met de kennis van vandaag over leerlingen, ouders, ict, organisaties, leermateriaal, docenten, kosten en baten en de verwachtingen voor morgen.

De Loopbaanschool is een werk- en denkmodel voor een ‘ideale’ vmbo-school, waar alle belanghebbenden beter van worden. Op de Loopbaanschool ontvangen leerlingen meer en beter onderwijs, dat nauwer aansluit bij hun belangstelling. Ouders, het middelbaar beroepsonderwijs en het basisonderwijs krijgen een betrouwbaardere partner. Medewerkers krijgen interessanter werk, een professionelere werkomgeving en meer specialisatiemogelijkheden. De maatschappij krijgt beter opgeleide kinderen en de belastingbetaler is niet duurder uit.

De belangrijkste ankerpunten van de Loopbaanschool vindt u hier.